Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μικρής Διάρκειας

Περιγραφή

Οι εκπαιδευτές στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση της παραγωγικότητας στην Κύπρο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών εκπαιδευτών, ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση στην επαγγελματική κατάρτιση, ανεξαρτήτως του θέματος, βασιζόμενοι στο πρότυπο της ΑΝΑΔ “Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5”. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που θέλουν να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5».

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
Για Δικαιούχους ΑνΑΔ
  • €450.00
  • €300.00
  • €150.00
Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ
  • €450.00
Πρόγραμμα Σεμιναρίου
  • Δευτέρα 29/7/2024 μέχρι Παρασκευή 02/08/2024
  • Ωρα: 4:30-7:45μμ
  • Τοποθεσία: ΕCC, Λεωφόρος Προδρόμου, 105Z, Κατάστημα 2, Τ.Κ. 2063
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Scroll to Top